สร้างความเป็นมืออาชีพ โดยไม่ต้องอาศัยพรสวรรค์

by

บุคลากรในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ จำเป็นต้องมาพร้อมทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานนั้นๆ อย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การฝึกฝนตัวเองให้มีความเป็นมืออาชีพอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานไม่ว่าจะในบริษัทหรือองค์กรใดก็ตาม แม้ว่าคุณจะไม่มีประสบกาณ์ หรือพรสวรรค์เหมือนคนอื่นๆ มาดูกันดีกว่าว่าคุณจะสามารถสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับตัวคุณเองด้วยวิธีใดได้บ้าง

1.ตรงต่อเวลาอยู่เสมอ

การตรงต่อเวลาเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ดังนั้น หากคุณกำลังวางแผนในการสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับตัวเอง ควรเริ่มต้นจากการตรงต่อเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเข้างานให้ตรงเวลา, การส่งงานให้ตรงเวลา สิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการทำงานของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้มีพื้นฐานในการทำงานที่เป็นที่ยอมรับของเจ้านายและผู้บังคับบัญชาได้ไม่ยาก

2.ไม่ลดละความพยายาม

ความมุ่งมั่น มุมานะ ไม่ลดละความพยายาม มักจะนำพาคนผู้นั้นไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ในที่สุด ดังนั้น คุณควรตั้งเป้าหมายในชีวิตเอาไว้ให้เห็นเป็นภาพชัดเจน และใช้ความพยายามที่มีในการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนั้นๆ เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณกลายเป็นบุคลากรมืออาชีพที่มีชัยชนะเป็นความสำเร็จได้ไม่ยาก

3.กระตือรือร้นอยู่เสมอ

ความกระตือรือร้นมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำงาน เพราะจะช่วยให้คุณรู้สึกพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆ และเกิดความตั้งใจในงานที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะต้องเผชิญหน้ากับหน้าที่การงานที่ยากลำบากมากแค่ไหนก็ตาม หากคุณมีความกระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบงานนั้นๆ โอกาสในการทำให้สำเร็จและกลายเป็นมืออาชีพในสายงานดังกล่าวก็ย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

4.มีทัศนคติด้านบวก

ทัศนคติด้านบวก เป็นสิ่งจำเป็นที่คุณควรมีในการทำงานทุกประเภท เพราะจะช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี โดยไม่เกิดความเครียดในการทำงานมากเกินไป และมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล โดยสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นข้อดีที่ทำให้คุณได้รับการยกย่องสรรเสริญจากผู้คนในองค์กร และนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้

5.กล้าเผชิญหน้ากับความยากลำบาก

ขึ้นชื่อว่างาน ไม่มีงานไหนที่จะมาพร้อมความสบายตลอดเวลา ดังนั้นคุณควรเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจอยู่เสมอ เพื่อเผชิญหน้ากับความยากลำบากที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน เช่น การรับผิดชอบในโปรเจ็กต์ที่ยากขึ้น การดีลงานกับลูกค้าที่ต้องการงานด่วน การอยู่ร่วมกับกลุ่มคนที่ชอบนินทา หากคุณสามารถรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยวิธีที่เหมาะสม ก็จะทำให้คุณเขยิบเข้าใกล้ความเป็นมืออาชีพได้มากขึ้น

6.หมั่นแสดงศักยภาพในการทำงาน

การแสดงศักยภาพในการทำงาน หรือการโชว์ไอเดีย แสดงความคิดเห็นให้เจ้านายได้รู้ ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงาน ไม่ว่าไอเดียนั้นจะผิดหรือจะถูก เหมาะสมกับการความต้องการของเจ้านายหรือไม่ แต่การแสดงให้เขาได้เห็นว่าคุณมีความตั้งใจมีความพยายามก็ทำให้คุณได้ใจเจ้านายไปกว่าครึ่งแล้ว

7.มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

เมื่อได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใดก็ตาม คุณควรลงมือทำมันอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้จะทำให้คุณเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง แม้ว่าจะออกมาเป็นที่พอใจของเจ้านายหรือไม่ก็ตาม ยิ่งหากคุณทำงานให้มีข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุดแล้วล่ะก็ จะยิ่งทำให้คุณกลายเป็นมืออาชีพในสายงานนั้นๆ ได้ไม่ยาก

8.ยอมรับข้อผิดพลาด และแก้ไขให้ดีขึ้น

ในสังคมของการทำงาน ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาด แต่เมื่อผิดแล้วก็ควรรู้จักยอมรับในข้อผิดพลาดนั้นๆ และแก้ไขให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ควรเก็บเอาข้อผิดพลาดดังกล่าวไว้เป็นบทเรียนในการนำมาใช้ปรับปรุงงานที่ได้รับมอบหมายในอนาคต เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเดิมๆ ขึ้นอีก อีกทั้งการยอมรับและหมั่นแก้ไขปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้คุณกลายเป็นมืออาชีพได้ในที่สุด

9.ไม่หยุดเรียนรู้และฝึกฝนตัวเอง

แม้ว่าคุณจะอยู่ในสายงานที่ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้ว แต่การฝึกฝนตัวเองให้มีความสามารถนอกเหนือสายงาน หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่คุณจะสามารถนำเอาความรู้เหล่านั้นมาใช้ต่อยอดในงานที่คุณทำให้เกิดประโยชน์ได้ และเป็นตัวช่วยที่ดีที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้เดินหน้าไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจเอาไว้ได้ดียิ่งขึ้น

10.วางเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน

การวางเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน จะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทำให้คุณจะเกิดความต้องการในการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพราะยิ่งคุณมีเป้าหมายชัดมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อการทำงานของคุณมากขึ้นเท่านั้น

แม้ว่าคุณจะไม่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน หรือไม่มีพรสวรรค์ด้านใดติดตัวมาเลยก็ตาม คุณก็สามารถฝึกฝนสิ่งต่างๆ เหล่านี้ด้วยตัวเองได้ เพราะทุกคนที่มีความพยายาม มีความตั้งใจในการทำงาน ก็ล้วนแล้วแต่จะได้รับผลของการกระทำนั้นดังที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ นั่นก็คือความสำเร็จในหน้าที่การงาน การยอมรับจากเจ้านาย การต่อยอดสายงานที่เติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าหากคุณทำได้ละก็ คุณก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพได้อย่างแน่นอน

Leave a Comment