กฎแห่งการทำงานเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

by

กฎแห่งการทำงานที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ ไม่ใช่กฎระเบียบที่มีการระบุไว้ในกฎหมายแรงงานแต่อย่างใด แต่เป็นกฎสากลของการทำงานที่พนักงานทุกคนควรพึงระลึกเอาไว้เสมอ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้การทำงานร่วมกันภายในองค์กรมาพร้อมพฤติกรรมที่ตั้งอยู่บนความเป็นระเบียบวินัย เป็นไปตามกฎเงื่อนไขอย่างไร้ข้อบกพร่อง

ซึ่งทั้งหมดนี้ย่อมมีผลทำให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีศักยภาพ เป็นบุคลากรมืออาชีพ และไร้ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรและตัวบุคลากรเอง ดังนั้น เรามาดูกันดีกว่าว่า กฎที่คุณควรท่องจำให้ขึ้นใจ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น มีอะไรที่สำคัญกันบ้าง

1.ตรงต่อเวลา

ถือเป็นกฎพื้นฐานสำหรับการทำงานไม่ว่าจะในองค์กรเล็กหรือใหญ่ สำหรับเรื่องของการตรงต่อเวลานั้นถือเป็นตัวแสดงออกถึงความมีวินัยในการทำงานที่สำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเข้างานตรงเวลา การส่งงานตามเดดไลน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นคุณลักษณะที่ดีของพนักงานทุกคนที่ควรมีติดไว้เป็นอย่างแรก เพราะเจ้านายจะใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง หรือขึ้นเงินเดือนเป็นหลัก

2.ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่

ไม่ว่างานที่คุณได้รับมอบหมายจะยากเกินความสามารถมากเพียงใด จำไว้ว่านั่นก็คือ โอกาสที่ดีในการต่อยอดทักษะของคุณให้พัฒนาก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้น คุณจึงควรทำทุกงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ หรือถ้าทำเต็มที่แล้วแต่ไม่สามารถงานสำเร็จลุล่วงไปได้ ก็ให้หมั่นขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง หรือขอคำปรึกษาจากพนักงานรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์มากกว่า

3.รู้ขอบเขตและหน้าที่ของตัวเอง

การทำงานในองค์กรต่างๆ พนักงานจำเป็นต้องรู้ขอบเขตและหน้าที่ของตัวเอง เพื่อไม่ให้เกิดการก้าวก่ายในหน้าที่การงานของกันและกัน ซึ่งแต่ละตำแหน่งแต่ละหน้าที่นั้น ล้วนแล้วแต่มีภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ไม่มีใครสามารถทำงานแทนใครได้อย่าง 100% หากคุณได้รับมอบหมายสิ่งใด ก็ไม่ควรโยนภาระนั้นให้กับผู้อื่น

4.ยอมรับในข้อผิดพลาด

ทุกคนล้วนแล้วแต่มีข้อผิดพลาด ไม่ว่าจะเพิ่มเริ่มต้นทำงานวันแรก หรือทำงานมาแล้วเป็น 10 ปีก็ตาม ล้วนย่อมต้องมีข้อผิดพลาดอยู่เสมอ ดังนั้นหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ให้คุณรู้จักยอมรับ ขอโทษ และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น โดยไม่กลับมาทำผิดพลาดซ้ำอีกเป็นหนที่ 2 ซึ่งบทเรียนที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจะทำให้คุณมีความรอบคอบและระมัดระวังในการทำงานมากขึ้น

5.ยอมรับในคำตำหนิ

อาจจะมีบ้างที่คุณมักจะโดนเจ้านายตำหนิติเตียน จากความผิดพลาดของงาน ซึ่งให้คิดไว้เลยว่าการถูกตำหนินั้นเป็นเรื่องธรรมดาในการทำงาน ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหน ก็ได้รับคำตำหนิมาแล้วทั้งนั้น แต่ข้อสำคัญก็คือคุณควรเก็บคำตำหนิเหล่านั้นเอาไว้เป็นบทเรียนเพื่อผลักดันให้คุณพัฒนาตัวเองมากขึ้นกว่าเดิม ไม่กลับมาถูกตำหนิด้วยความผิดพลาดในแบบเดิมๆ อีก ทำให้เจ้านายของคุณเห็นให้ได้ว่า คุณมีความพัฒนามากขึ้นแค่ไหน

6.ทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

เนื่องจากงานที่คุณได้รับมอบหมาย ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายที่วางเอาไว้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นเพื่อให้เกิดกระบวนการในการทำงานที่ถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามเวลาที่กำหนด คุณควรวางแผนการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอน และทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ตามที่เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาต้องการ หากไม่สามารถทำได้ทัน ควรขอคำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการตามความเหมาะสม อย่าทำงานรีบและลวก เพราะอาจส่งผลให้งานผิดพลาดหรือเสียหายได้

7.แก้ไขปัญหาอย่างฉลาด

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน จำเป็นต้องใช้ความคิด การวิเคราะห์ และการตั้งคำถามในการประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อให้เห็นถึงทางแก้ไขที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อไม่ให้ปัญหานั้นบานปลาย และได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เช่น หากคุณทำงานผิดพลาด คุณควรใช้วิธีในการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมา เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำสอง

8.จัดตารางสิ่งที่จะต้องทำ

ในบางตำแหน่งนั้น อาจจะมีหน้าที่รับผิดชอบหลายส่วน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดตารางสิ่งที่จะต้องทำในแต่ละวันให้ชัดเจน เพื่อให้คุณไม่ตกหล่น หรือทำงานขาดตกบกพร่องในส่วนใดไป โดยเน้นทำงานที่สำคัญมากที่สุดก่อน จากนั้นจัดลำดับความสำคัญงานอื่นๆ รองลงมา เพื่อให้เป็นขั้นเป็นตอนที่เหมาะสม การจัดตารางจะทำให้คุณบริหารจัดการเวลาในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น เพราะจะสามารถรู้ได้ว่า งานไหนต้องใช้เวลาเท่าไหร่ และจะสามารถทำตามกำหนดเดดไลน์ได้ทันหรือไม่

9.ลาหยุดตามความเหมาะสม

การที่บริษัทมีวันลาพักร้อนให้นั้น เพื่อให้คุณสามารถกระจายวันลาได้ตลอดทั้งปี การลากระจุกอยู่ในช่วงเดียวกันหรือลาพร่ำเพรื่อโดยไม่มีเหตุจำเป็น อาจทำให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อตัวงานได้ ดังนั้น จึงไม่ควรลาติดๆ กันเกินไป หากจำเป็นต้องลา ควรเคลียร์งานที่มีอยู่ในมือให้เสร็จสิ้น เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว อาจจะตกเป็นภาระของพนักงานคนอื่นๆ ได้

10.มารยาทเป็นสิ่งสำคัญ

มารยาทในการทำงานถือเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องมี โดยเฉพาะกับผู้ที่มีอายุมากกว่า คุณจึงควรมีมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ ไหว้ทักทายทุกครั้งเมื่อพบหน้ากัน แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ถึงกับกฎบังคับของบริษัท แต่การแสดงออกทางมารยาที่เหมาะสมนั้นจะช่วยให้คุณได้รับความชื่นชมจากเจ้านายและคนรอบข้างได้

ทั้งหมดนี้คือ กฎพื้นฐานในการทำงานที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลงานต่างๆ สำเร็จลุล่วงออกมาได้ด้วยดี และถือเป็นตัวช่วยที่ดีในการพัฒนาให้คุณเป็นพนักงานหรือบุคลากรที่มีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น

Leave a Comment